I stedet for at gemme mine billeder af vejen på harddisk, cd, dvd og lignende, har jeg valgt at dele dem på dette website.

 

MEN - Husk venligst, at billederne er mine (C). Ønsker du at bruge nogle af dem bedes du læse betingelserne her på sitet og vi finder en fornuftig løsning. Den fremsendte mail bedes indeholde formålet med brug af billedet/billederne (erhverv, forening, privat), størrelse, hvem der skal bruge det, samt kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

 

Du må gerne linke til sites forside (www.fo2oj1.dk) uden, at dette kræver min accept. Jeg vil dog gerne underrettes om det.

 

God fornøjelse og tak fordi du kiggede forbi

 

Kaj B. Kristensen

 
         
 

Ophavsret og handelsbetingelser:

 
    1.

Billeder leveres normalt digitalt, men trykte billeder leveres efter nærmere aftale.

 
    2. Leverede billeder må kun anvendes til det aftalte formål og må ikke udlånes ligesom udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig skriftlig aftale med fotografen.  
    3. Hvis en sådan tilladelse foreligger, skal aftalens betingelser respekteres under alle forhold, og afregning til fotografen skal ske inden aftalen er gældende. Ved enhver videreudnyttelse skal der straks fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder med oplysning om dato for anvendelse, bruger, formål og pris.  
    4. Når leverede billeder har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til fotografen. Bruges billeder på offentlig tilgængelig hjemmeside fremsendes link til siden med billedet.  
    5. Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser - ophavsretten tilhører fotografen.  
    6. Ændringer af billederne må kun ske med fotografens tilladelse.  
    7. Digital videreudnyttelse af billeder (for eksempel på Internettet) må kun ske efter aftale med fotografen.  
    8. Ved al offentliggørelse af billede skal der ved billedet anføres:  "Foto: Kaj B. Kristensen" eller "Foto: fotoøjet.dk". Andet kan dog aftales mod betaling.  
    9. Ved udeladelse af fotografnavn beregnes et tillæg til aftalte billedpris på 100%.  
    10. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. De leverede billeder er normalt ikke model- eller portrætfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.  
    11. Der er i betingelserne ikke forskel på sort/hvide eller farvebilleder.  
    12. Alle priser opgives inklusiv moms med mindre andet er oplyst.  
    13. Betaling sker netto kontant.  
    14. Ved betaling senere end 7 dage fra fakturadato kan der beregnes 2% til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Ved rykker pålægges et gebyr på 100,- kr. inklusiv moms.  
         
         
         
  Købte billedfiler kan bruges til:  
   

Privat:

 
     

Må udelukkende anvendes på egen (private) computer eller på en ikke-kommerciel hjemmeside. Offentliggørelsen er under forudsætning af, at jeg modtager link til den pågældende hjemmeside og at der ved offentliggørelsen er anført fotografnavn ad ovenstående punkt 7 på eller under billedet. Må anvendes til at printe billeder til eget forbrug i ikke-kommerciel sammenhæng. Må ikke anvendes i reklame, markedsføring eller anden erhvervsmæssig brug.

 
         
    Klubber og foreninger:  
     

Der sker en individuel aftale om brugen.

 
         
   

Erhverv:

 
     

Der sker en individuel aftale om brugen.

 
         
Er du i tvivl kontakt mig før købet/ anvendelsen på mail @ fo2oj1.dk eller mobil. 4096 2866.
         

Dette website, alle billeder og lignende er omfattet af copyright. Konstateres uretmæssigt brug af billeder og lignende fremsendes en faktura på ikke under 1.500,- kr. eksklusiv moms.